(VINANET) – Cacao tiếp tục tăng lên mức cao ba tuần. Cà phê arabica tăng do mua để đóng giao dịch bán khống và do được hỗ trợ từ đồng real của Brazil mạnh. Robusta kỳ hạn tăng vọt lên mức cao một tháng do sản lượng dự báo tại Brazil giảm bởi thời tiết khô hạn.

Cacao kỳ hạn tại New York tăng phiên thứ 8 liên tiếp, vọt lên từ mức thấp một năm, do lo ngại về sản lượng vụ phụ tại hai nhà sản xuất lớn nhất thế giới Bờ Biển Ngà và Ghana.

Hợp đồng cacao kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn ICE đóng cửa tăng 35 USD hay 1,2% lên 2,919 USD/tấn, trước đó đã lên mức cao ba tuần tại 2.922 USD/tấn.

Cacao kỳ hạn tháng 5 tại London đóng cửa tăng 6 GBP hay 0,3% lên 1.987 GBP/tấn.

Cà phê arabica tăng vọt, với hợp đồng arabica kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất đóng cửa tăng 5,15 cent hay 3,2% lên 1,6745 USD/lb.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 46 USD hay 2,3% lên 2.020 USD/tấn.

Vụ cà phê 2015/16 của Brazil giảm 2,7% so với sản lượng năm 2014 xuống 43,9 triệu bao, nhưng vấn đề năm nay không phải với cây cà phê định hướng để xuất khẩu.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters