-         Đồng real yếu đè nặng lên giá đường, cà phê

-         Arabica giảm tuần thứ 5

-         Cacao tại New York tìm mức hỗ trợ tại 61,8% mức thoái lui Fibonacci

(VINANET) – Cà phê giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 13 tháng, do đồng nội tệ của Brazil giảm xuống mức thấp nhất 12 năm so với đồng đô la.

Cacao tại New York giảm ngày thứ 8, tìm mức hô trợ tại mức kỹ thuật quan trọng, trong khi cacao tại London tăng, nâng mức cộng của nó với thị trường New York.

Đồng nội tệ của Brazil yếu tăng cường thúc đẩy nhà sản xuất tại đó bán đường và cà phê.

Cà phê robusta kỳ hạn đã giảm 60 USD hay 3,4%, đóng cửa tại 1.708 USD/tấn sau khi giảm xuống 1.685 USD, thấp nhất kể từ tháng 1/2014.

Arabica kỳ hạn cũng giảm do áp lực từ đồng real yếu.

Arabica kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 2,4 cent hay 1,8% xuống 1,298 USD/lb. Hợp đồng này kết thúc tuần giảm 7,2%, giảm tuần thứ 5 liên tiếp.

Cacao kỳ hạn tháng 5 tại New York đóng của giảm 20 USD hay 0,7% xuống 2.818 USD/tấn với khối lượng giao dịch lớn, đánh dấu một tuần giảm 4,3%, tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Hợp đồng này tìm thấy hỗ trợ ở 61,8% mức thoái lui Fibonacci, hướng tới mức thấp hồi tháng 2 trên 2.800 USD.

Cacao London kỳ hạn tháng 5 tăng 5 GBP hay 0,3% lên 1.994 GBP/tấn, hỗ trợ bởi đồng bảng anh yếu.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters