-         Cacao tại thị trường New York đóng cửa trên đường trung bình 200 ngày

-         Cà phê arabica tăng từ mức thấp một năm

(VINANET) – Cacao kỳ hạn trên sàn giao dịch New York tăng phiên thứ 15 liên tiếp, phá vỡ những mức kỹ thuật quan trọng và với tới mức cao 4 tháng. Cà phê arabica trên sàn ICE quay lại tăng giá với giao dịch yếu sau khi dịch chuyển xuống mức thấp một năm.

Cacao kỳ hạn tiếp tục tăng ổn định do việc mua vào kỹ thuật.

Cacao kỳ hạn tháng 5 tại New York chốt phiên tăng 16 USD hay 0,5% tại 3.017 USD/tấn, đóng cửa trên mức thoái lui 50% Fibonacci và trên đường trung bình 200 ngày. Hợp đồng này đã với tới mức cao 3.029 USD, cao nhất kể từ 27/10.

Cacao kỳ hạn tháng 5 tại London đóng cửa tăng 8 GBP hay 0,4% lên 2.030 GBP/tấn.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 tăng 0,65 cent hay 0,4% đóng cửa tại 1,4890 USD/lb sau khi chạm mức thấp một năm tại 1,4775 USD/lb.

David Martian, người sáng lập của quỹ Martin Fund Management tại New York cho biết “quy mô mua vào của các nhà rang xay giảm trong những tháng tới và vì thế mỗi lần chúng tôi có thể giảm xuống một mức giá trong tháng tới, có việc mua vào trong tương lai và kéo thị trường tăng”.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 giảm 30 USD hay 1,5% đóng cửa tại 1.918 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters