(VINANET) – Cà phê giảm cùng với các hàng hóa khác. Cacao tiếp tục mất giá, với thị trường New York giảm tuần thứ 4 liên tiếp và tại London giảm tuần thứ 5 do giới đầu cơ tháo chạy.

Cà phê arabica kỳ hạn giảm với khối lượng giao dịch ít do đồng nội tệ của Brazil yếu.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 2,05 cent hay 1,5% xuống 1,382 USD/lb, kết thúc tuần giảm 3,6%.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giảm 28 USD hay 1,5% xuống 1.788 USD/tấn.

Cacao kỳ hạn giảm với khối lượng giao dịch lớn.

Cacao tại New York kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 10 USD hay 0,4% xuống 2.710 USD/tấn, kết thúc tuần giảm 2,9%, giảm tuần thứ tư liên tiếp.

Cacao kỳ hạn tháng 5 tại London giảm 19 GBP hay 1% đóng cửa tại 1.921 GBP/tấn, kết thúc tuần giảm 1,2%, tuần giảm thứ 5 liên tiếp.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters