VINANET- Theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2013, kim ngạch nhập khẩu ngô về Việt Nam từ các thị trường đạt 840.191 tấn, trị giá 281.743.323 USD, tăng 15,7% về lượng và tăng 25,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Trong 5 tháng đầu năm 2013, Việt Nam nhập khẩu ngô từ 5 thị trường, trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ, với trị giá 202.146.388 USD, chiếm 71,7% tổng trị giá nhập khẩu, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là thị trường Achentina trị giá 22.707.256 USD, giảm 22%; tiếp đến là thị trường Thái Lan, trị giá 17.655.740 USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.
 
Ngoài ba thị trường trên, Việt Nam còn nhập khẩu ngô từ các thị trường khác như Campuchia và Hoa Kỳ với trị giá lần lượt là 7.667.450 USD và 145.769 USD.
 
Số liệu nhập khẩu ngô tháng 5 và 5 tháng năm 2013
 
Mặt hàng
ĐVT
Tháng 5/2013
5Tháng/2013
 
 
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)
Tổng
 
190.410
61.116.262
840.191
281.743.323
Ấn Độ
Tấn
120.433
35.752.478
654.609
202.146.388
Achentina
Tấn
65.051
20.591.562
71.419
22.707.256
Thái Lan
Tấn
1.261
3521.392
14.336
17.655.740
Campuchia
Tấn
3.100
1.055.000
23.690
7.667.450
Hoa Kỳ
Tấn
 
 
166
145.769