(VINANET) - Thị trường dầu cá toàn cầu sẽ tăng trưởng đáng kể trong những năm tới, báo cáo mới nhất từ nghiên cứu thị trường Transparency cho biết.

Thị trường dầu cá toàn cầu đạt 1,1 tỉ USD năm 2011 và dự kiến đạt 1,7 tỉ USD vào năm 2018, tăng 5,05% trong giai đoạn từ 2012-2018.

Sản lượng dầu cá đạt 1,035 triệu tấn năm 2011 và dự kiến sẽ đạt 1,13 triệu tấn năm 2018, tăng 1,22% trong giai đoạn 2012-2018.

Dầu cá là nguồn cung cấp axit béo omega – 3 chủ yếu, mà là nguồn quan trọng đối với cơ thể. Do nhận thức ngày càng tăng đối với lợi ích omega-3, thị trường dầu cá có sự gia tăng ổn định. Với ngày càng nhiều người sử dụng omega-3 trong bữa ăn của họ, nhu cầu dầu cá đã tăng theo cấp số nhân trong mấy năm qua.

Tuy nhiên, thị trường dầu cá toàn cầu cũng đối mặt với một số hạn chế do hiện tượng El Nino làm giảm sản lượng dầu cá.

Thị trường lớn nhất đối với dầu cá là việc nuôi trồng thủy sản, do chủ yếu sử dụng trong việc nuôi cá hồi tại Peru và Chi lê. Phân khúc này chiếm gần 75% trong thị trường dầu cá.

Tiêu thụ dầu cá đã tăng trưởng mạnh trong 5 năm qua, do con người được giáo dục và nhận thức hơn về lợi ích của omega – 3. Các loài cá được tiêu thụ phổ biến cho dinh dưỡng omega -3 là cá cơm, cá thu, cá trích và cá ốt vảy nhỏ. Những loại cá này cũng chứa hàm lượng EPA/DHA cao.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters