VINANET - Số lượng người sử dụng điện thoại thông minh Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 20 triệu chiếc vào năm tới. Tỉ lệ điện thoại thông minh hiện tại  chiếm 23%  trong số những người sử dụng điện thoại di động nhưng họ đóng góp khoảng 77% doanh thu thị trường di động, báo cáo của Việt Nam trích dẫn nghiên cứu bởi Spire. Doanh thu đóng góp từ điện thoại thông minh dự kiến tăng 82% vào năm 2014 và năm 2015.

Nguồn: Reuters