(VINANET) – Phiên 9/2, đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng mạnh nhất trong 3 tuần do mua để đóng giao dịch bán khống và chênh lệch của hợp đồng lớn trước khi hợp đồng kỳ hạn tháng 3 hết hạn.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE chốt phiên tăng 0,31 cent hay 2,1% lên 14,82 cent/lb. Chênh lệch giữa hợp đồng tháng 3/ tháng 5 tăng lên 0,06 cent, cao nhất kể từ tháng 11/2013, tăng từ mức trừ lùi 0,06 cent hôm 6/2, do dự đoán nguồn cung gần đây hạn chế. Sự chênh lệch đã thúc đẩy khối lượng giao dịch do các quỹ chỉ số đóng dần các hợp đồng. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 hết hạn vào 27/2.

Michael Liddiard của công ty tư vấn Agrilion đã lưu ý thị trường bàn tán về một số lô hàng lớn đường thô của Guatemala được bán cho Trung Quốc gần đây, với hai chuyến trên 50.000 tấn chốt trong tuần trước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 5 USD hay 1,3% lên 386,8 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters