(VINANET) – Hợp đồng đường thô giao tháng đầu tăng 0,03 cent hay 0,2% đóng cửa tại 14,91 cent/lb, giao dịch trong phạm vi của phiên trước đó mà đã đạt tới 15,17 cent, cao nhất kể từ 22/12.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 40 cent hay 0,1% lên 392,6 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters