(VINANET) – Đường giảm do áp lực từ giá dầu giảm.

Hợp đồng đường thô giao tháng đầu đóng cửa giảm 0,15 cent hay 1% xuống 14,76 cent/lb.

Giá đường bị ảnh hưởng bởi giá dầu giảm mạnh 5% xuống gần mức thấp 6 năm. Các thị trường dầu giá rẻ làm ethanol kém cạnh tranh hơn.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 3,9 USD hay 1% xuống 388,7 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters