(VINANET) – Đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng 2% trong hôm 12/2, thúc đẩy bởi đồng nội tệ của Brazil vững và nhu cầu nguồn cung gần đây đã làm tăng giá hợp đồng giao ngay.

Chênh lệch của hợp đồng tháng 3/ tháng 5 ở mức cộng 0,19 cent, cao nhất kể từ tháng 11/2013, phản ánh nguồn cung hạn chế trong giai đoạn gối vụ tại Brazil. Hợp đồng tháng 3 sẽ hết hạn vào 27/2.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE tăng 0,33 cent hay 2,2% lên 15,04 cent/lb, sau khi tăng lên mức cao hai tuần trong cuối phiên giao dịch tại 15,05 cent.

Trong thị trường đường trắng, đường trắng kỳ hạn tháng ba tại London tăng 6,4 USD hay 1,7% lên 383,4 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters