(VINANET) – Đường kỳ hạn tăng, cũng được hỗ trợ bởi đồng nội tệ của Brazil mạnh.

Giá đường cũng tăng từ đồng nội tệ của Brazil mạnh và lo ngại về thời tiết tại nước này. Hợp đồng đường thô giao tháng đầu đóng cửa tăng 0,11 cent hay 0,8% lên 14,87 cent/lb.

Thomas Kujawa, đồng trưởng phòng hàng hóa mềm tại Sucden Financial cho biết dường như có một số lo ngại liên quan tới thời tiết Brazil hiện nay.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 3,1 USD hay 0,8% lên 391,8 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters