(VINANET) – Đường kỳ hạn giảm do thiếu nhu cầu và dự đoán mưa nhiều hơn cần thiết tại các khu vực trồng mía đã khô hạn tại Brazil, nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE đóng cửa tăng 80 cent hay 0,2% lên 424,9 USD/tấn. Các thương nhân cho biết họ dự đoán một số lượng nhỏ đường Brazil được phân phối.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE đóng cửa giảm 0,11 cent hay 0,7% xuống 15,9 cent/lb, do thị trường trả tiền mặt yếu.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters