(VINANET) – Đường thô quay lại tăng sau khi chạm mức thấp hai tháng rưỡi.

Đường thô kỳ hạn biến động, ban đầu tiếp tục giảm sau đó phục hồi do sự phục hồi của thị trường dầu mỏ Hoa Kỳ. Việc bán ra của nhà sản xuất đã hạn chế mức tăng.

Giá đường gần đây bị áp lực giảm bởi giá dầu lao dốc do thị trường nhiên liệu ethanol kém cạnh tranh hơn.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,01 cent hay 0,07% lên 14,72 cent/lb, sau khi chạm mức 14,62 cent, thấp nhất kể từ 24/9.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 1 USD hay 0,3% lên 384,7 USD/tấn, giá đã chạm mức thấp của hợp đồng tại 383,00 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters