(VINANET) – Hợp đồng đường thô giao tháng đầu đóng cửa giảm 0,08 cent hay 0,6% xuống 12,82 cent/lb, trên mức thấp 6 năm tại 12,57 cent chạm tới hôm 13/3.

Thomas Kujawa, đồng trưởng bộ phận hàng hóa mềm tại Sucden Financial Sugar cho biết đồng nội tệ của Brazil tiếp tục là yếu tố giảm giá cho đến khi có những dấu hiệu thay đổi trên các thị trường tiền tệ.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 1,9 USD hay 0,5% xuống 366,20 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters