(VINANET) – Đường thô quay lại giảm nhẹ sau khi tăng vọt trong phiên trước đó lên mức đỉnh 5 tuần do mua vào theo yếu tố kỹ thuật đã kết thúc.

Đường thô quay đầu giảm sau khi ban đầu tiếp tục tăng từ ngày hôm trước đó do đồng real của Brazil mạnh ăn vào lợi nhuận của đồng nội tệ đối với các nhà sản xuất trong nước, giảm động lực của họ bán đường được định giá bằng đồng đô la.

Nick Penney, chuyên gia giao dịch tại Sucden Financial Sugar cho biết “sự phục hồi trong tỷ lệ đồng real/ đồng đô la gần đây đã gióp phần một giai đoạn điều chỉnh và mặc dù chúng ta thấy nhà sản xuất bán ra khá tốt, nhưng có thể tới một điểm số lượng bán sẽ ít đi”.

Hợp đồng đường thô giao tháng đầu đóng cửa giảm 0,02 cent hay 0,1% xuống 15,33 cent/lb. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 90 cent hay 0,2% xuống 398,9 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters