(VINANET) – Đường kỳ hạn trên sàn ICE tăng với khối lượng giao dịch ít, tìm kiếm sức mạnh lan tỏa trong thị trường dầu mỏ.

Đường kỳ hạn quay lại tăng sau khi hiệp hội Unica của Brazil cho biết sản lượng mía phía trung nam niên vụ 2014/15 có thể đạt tới 567 triệu tấn tăng gần 4% so với dự báo đưa ra hồi tháng 8.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,27 cent hay 1,8% lên 14,99 cent/lb, giá đã chạm 14,62 cent vào hôm 17/12, thấp nhất kể từ 24/9.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 6,5 USD hay 1,7% lên 391,2 USD/tấn, tiếp tục rời khỏi mức thấp 383 USD hôm thứ tư.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters