(VINANET) – Đường thô kỳ hạn giảm hướng tới mức thấp 6 năm do đồng nội tệ của Brazil hướng về mức thấp 12 năm.

Đường thô giao tháng tới đóng cửa giảm 0,09 cent hay 0,7% xuống 12,73 cent/lb, trên mức thấp 6 năm tại 12,57 cent đã chạm tới vào hôm 13/3.

Một đồng real yếu làm tăng ưu đãi cho các nhà sản xuất Brazil bán đường và cà phê được định giá bằng đồng đô la.

Các đại lý dự đoán vụ mía lớn tại Brazil, bắt đầu khoảng tháng 4. Đường trắng kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 30 cent hay 0,1% xuống 365,90 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters