(VINANET) – Đường thô trên sàn ICE tăng vọt gần 2% do việc mua vào dựa theo biểu đồ.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,23 cent hay 1,5% lên 16,1 cent/lb, do việc mua vào theo kỹ thuật do giá đã phá vỡ trên mức trung bình 20 ngày trong khi đường di chuyển 50 ngày đánh dấu mức kháng cự tại 16,22 cent.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 tăng 5,3 USD hay 1,3% đóng cửa tại 421,7 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters