(VINANET) – Đường quay lại giảm giá sau khi người mua chuyển ra đứng ngoài lề.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 0,01 cent hay 0,07% tại 14,98 cent/lb, giá đường đã chạm mức 14,62 cent trong hôm 17/12, mức thấp nhất kể từ 24/9.

Đồng real của Brazil yếu gây ra nhà sản xuất ở nước này bán đường được định giá bằng đồng đô la để tối đa hóa lợi nhuận bằng đồng tiền trong nước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 30 cent hay 0,08% xuống 390,90 USD/tấn, giữ trên mức thấp 383,0 USD đạt được hôm 17/12.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters