(VINANET) - Đường thô kỳ hạn trên sàn ICE giảm do nhu cầu yếu.

Đường thô kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE giảm 0,14 cent hay 0,8% xuống 17,44 cent/lb với khối lượng giao dịch lớn sau khi giao dịch ở mức thấp một tuần 17,35 cent.

Nguồn cung lớn tại các nhà sản xuất quan trọng như Brazil và Thái Lan và nhu cầu yếu đè nặng, làm giảm mức cộng bằng tiền mặt.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8 trên sàn Liffe đạt mức thấp 1 tuần 471,1 USD và đóng cửa giảm 4,5 USD hay 0,9% xuống 473,2 USD/tấn.

Theo số liệu hải quan nhập khẩu đường của Trung Quốc ở mức 272.616 tấn trong tháng trước, giảm hơn 24% so với tháng 4/2013.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters