(VINANET) – Đường thô giảm xuống dưới mức thấp 4 năm trong phiên ngày 19/9.

Giá đường thô kỳ hạn giảm, với các đại lý đợi hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10 hết hạn vào 30/9, do hợp đồng thời hạn gần bị áp lực của thị trường giảm giá bởi lo ngại chất lượng đường được phân phối kém.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10 trên sàn ICE đóng cửa giảm 0,29 cent hay 2,1% xuống 13,50 cent/lb gần mức thấp nhất 4 năm hôm 17/9 tại 13,32 cent/lb.

Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 0,15 cent hay 0,9% xuống 15,8 cent/lb. Mức trừ lùi của hợp đồng tháng 10/ tháng ba nới rộng thành 2,34 cent.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Liffe đóng cửa giảm 4,1 USD hay 1% xuống 409,5 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters