(VINANET) – Đường thô thay đổi ít do thị trường củng cố sau hai ngày tăng, đẩy giá lên mức cao hai tháng.

Đường thô củng cố sau khi đóng cửa không trên được mức hỗ trợ quan trọng trong hôm 23/1.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 0,01 cent hay 0,06% xuống 15,91 cent/lb, trong khi đường trắng chốt phiên giảm 40 cent hay 0,1$ xuống 407,9 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters