(VINANET) – Đường thô kỳ hạn quay lại tích cực sau khi xuống mức thấp 6 năm hôm 20/3 do đồng nội tệ của Brazil tăng so với đồng đô la đang giảm giá và giá thấp thu hút việc mua vào.

Đường thô kỳ hạn tháng 5 tăng 0,06 cent hay 0,5% chốt phiên tại 12,68 cent/lb, trước đó giá đã giảm xuống mức thấp 6 năm tại 12,39 cent/lb.

Giá tăng là do đồng nội tệ của Brazil mạnh lên so với đồng đô la Hoa Kỳ. Sự yếu kém gần đây của đồng tiền này đã bổ sung một tâm trạng theo xu hướng giá giảm trong thị trường mà nguồn cung quá nhiều sau vài năm sản lượng cao hơn nhu cầu.

Một đồng real yếu nghĩa là người nông dân tại Brazil được bảo vệ từ bất cứ đợt giảm giá quốc tế.

Thêm vào đố mức thấp 6 năm đã chứng minh hấp dẫn cho người mua thương mại và thúc đẩy các quỹ tìm cách chốt lời trong quý 1/2015 đóng lại các hợp đồng bán, làm tăng giá.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 tăng 2,8 USD hay 0,8% chốt phiên tại 366,5 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters