(VINANET) – Đường thô kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE đóng cửa giảm 0,06 cent hay 0,3% xuống 17,38 cent/lb.

Nguồn cung lớn tại các nhà sản xuất quan trọng như Brazil và Thái Lan và nhu cầu yếu đè nặng lên thị trường, làm xói mòn mức cộng trên thị trường trả tiền mặt.

Một nhà môi giới trụ sở tại London cho biết ông nghĩ giá đường đang tiếp cận những mức khá quan trọng, với cả mức trung bình 200 ngày và xu hướng tăng hiện nay sẽ tiến tới mức 17,33 cent.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8 trên sàn Liffe giảm 3,6 USD hay 0,8% đóng cửa tại 469,6 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters