(VINANET) – Chênh lệch giá đường thô của hợp đồng tháng 10/tháng 3 trên sàn ICE đã thu hẹp 30% trước khi hợp đồng giao ngay hết hạn, trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 3 được giao dịch nhiều nhất giảm xuống mức thấp do dự trữ toàn cầu lớn.

Hợp đồng đường thô giao ngay tăng 5% sau khi mở cửa dưới mức phiên trước nhờ việc mua để đóng giao dịch bán khống trước khi hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10 hết hạn vào 30/9.

Đường thô kỳ hạn tháng 10 trên sàn ICE đóng cửa tăng 0,58 cent hay 4,3% lên 14,08 cent/lb, trong khi hợp đồng đường kỳ hạn tháng 3 được giao dịch nhiều nhất đóng cửa giảm 0,16 cent hay 1% xuống 15,64 cent/lb sau khi giảm xuống mức thấp 15,55 cent.

Động thái này đã gây ra mức trừ lùi của hợp đồng tháng 10/ tháng 3 thu hẹp xuống 1,63 cent từ mức 2,34 cent hôm 19/9.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Liffe giảm 0,3 USD hay 0,1% xuống 409,2 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters