(VINANET) – Đường thô kỳ hạn trên sàn ICE đóng cửa không đổi.

Đường thô kỳ hạn đóng của không đổi, gắn kết giữa áp lực từ nhu cầu yếu và hỗ trợ từ đồng real.

Hợp đồng đường thô trên sàn ICE giao tháng đầu đóng cửa giảm 0,01 cent hay 0,06% xuống 16,09 cent/lb.

Đường đã tinh chế kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE đóng cửa giảm 1 USD hay 0,2% xuống 420,7 USD/tấn.

Trung Quốc, nước tiêu thụ nhiều hàng hóa lớn nhất gồm đường, đã giảm lãi suất cơ bản của họ lần đầu tiên trong hơn hai năm và nâng đỡ một nền kinh tế đang nguội lạnh.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters