(VINANET) – Đường thô và đường trắng kỳ hạn giảm do mưa ở Brazil thúc đẩy triển vọng phát triển của mùa vụ năm tới. Khối lượng giao dịch yếu trước đợt nghỉ lễ Tạ Ơn vào hôm 27/11.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 0,09 cent hay 0,6% xuống 16,00 cent/lb. Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 3 giảm 3 USD hay 0,7% đóng cửa tại 417,7 USD/tấn.

Michaela Kuhl, một nhà phân tích với Commerzbank cho biết “bất cứ khi nào có tin tức mưa, thì sẽ gây áp lực cho đường”.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters