(VINANET) – Đường thô tăng ngày thứ ba, phục hồi từ mốc thấp nhất hai tuần trong hôm 21/4.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE tăng 0,14 cent hay 1,1% đóng cửa tại 13,23 cent/lb, hợp đồng này hết hạn vào 30/4.

Các đại lý cho biết các tín hiệu theo đồ thị đã giúp sự phục hồi của giá đường trong tuần này. Chuyên gia Nick Penney tại Sucden Financial cho biết dự đoán một lượng phân phối lớn, khoảng trên 1 triệu tấn.

Đường trắng trên sàn ICE đóng cửa tăng 6,7 USD hay 1,8% lên 374,7 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters