(VINANET) – Đường thô kỳ hạn tăng sau khi giảm xuống mức thấp 6 năm.

Các đại lý cho biết đồng nội tệ của Brazil yếu đẩy giá đường xuống mức thấp 6 năm. Giá đường quay lại tích cực do phục hồi khiêm tốn bởi đồng đô la giảm sau khi số liệu kinh tế của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến.

Nhà phân tích kinh tế Hamish Smith tại Capital Economics cho biết “đồng real của Brazil yếu đã là một yếu tố lớn đẩy giá giảm trong khi triển vọng của một vụ thu hoạch mía đường bội thu tại Brazil cũng là một yếu tố đè nặng lên thị trường này”.

Tuy nhiên Smith cho biết một đồng real yếu có thể hạn chế mức độ chuyển sang ehtanol bằng cách xuất khẩu đường thu hút nhiều hơn về mặt nội tệ.

Đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 0,07 cent hay 0,6% lên 12,52 cent/lb, sau khi giảm xuống mức thấp 6 năm tại 12,31 cent.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giảm 30 cent hay 0,1% xuống 364,5 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters