(VINANET) – Đường thô trên sàn ICE tăng do những dấu hiệu nhu cầu mạnh hơn từ những khu vực tiêu dùng hàng đầu, trong khi cà phê arabica giảm do mưa xuống những khu vực trồng đã bị hạn hán ở Brazil.

Đường thô kỳ hạn tháng 3 tăng 0,12 cent hay 0,8% chốt phiên tại 16,12 cent/lb, do việc đặt đường của Brazil và tin tức Trung Quốc mua 140.000 tấn đường thô Thái Lan đã hỗ trợ bức tranh nhu cầu.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 tăng 2,9 USD hay 0,7% đóng cửa tại 418,7 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters