(VINANET) – Đường thô kỳ hạn trên sàn ICE giảm hơn 4% xuống gần 14 cent/lb trong hôm 2/1, trong khi đường trắng giảm xuống mức thấp 6 năm do nguồn cung gần đây phong phú và việc bán ra theo kỹ thuật.

Đường thô kỳ hạn giảm xuống mức thấp một tháng do Kingsman bình luận về xu hướng giảm giá ở hội nghị đường Dubai, gây ra việc bán ra kỹ thuật do hợp đồng giao ngay xuống dưới đường xu hướng và mức thấp thấp ngày 6/1 tại 14,27 cent.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE đóng cửa giảm 0,57 cent hay 3,9% xuống 14,22 cent sau khi giảm 4,7% xuống 14,10 cent, mức thấp nhất kể từ 5/1.

Tại nhà sản xuất hàng đầu Brazil, dự báo mưa nhiều hơn cần thiết cũng đè nặng lên giá đương, trong khi chính phủ này tăng tỷ lệ pha trộng nhiên liệu sinh học trong xăng lên 27%, từ mức 25%, phù hợp với dự đoán.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE đóng cửa giảm 11,6 USD hay 3% xuống 371,8 USD/tấn sau khi giảm xuống 369,8 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2009.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters