(VINANET) – Đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng vọt hơn 3% do mua để đóng giao dịch bán khống trong hôm 3/2, phục hồi từ mức thấp một tháng của phiên trước do các thị trường hàng hóa lớn tăng.
Đường thô kỳ hạn tăng do mua để đóng giao dịch bán khống và mua vào theo kỹ thuật sau khi thị trường này có hỗ trợ mạnh chỉ dưới mức thấp một tháng đạt được trong hôm 2/2.
Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,25 cent hay 1,8% lên 14,47 cent/lb sau khi tăng vọt 3,7% lên 14,74 cent, di chuyển trong một phạm vi rộng.
Các thương nhân cho biết giá lao dốc trong phiên trước là quá nhiều. Đợt tăng đã gây ra các lệnh đặt mua quanh mức 14,67 cent, với hợp đồng tháng 3, nhanh chóng đẩy giá lên mức cao của phiên.
Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 5,9 USD hay 1,6% lên 377,7 USD/tấn.
H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters