(VINANET) – Đường thô giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng hôm 3/3.

Trong thị trường đường thô đã có hơn 1 triệu tấn đường đường giao cho hợp đồng kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE. Gần 3/4 là từ Brazil, điều ngày gây bất ngờ cho giới thương nhân, những người nghĩ nước này không có nhiều đường để phân phối.

Nhà phân tích Robin Shaw của công ty môi giới Marex Spectron cho biết mọi người thấy lượng giao hàng lớn nhu một chỉ số cho thấy thị trường không thực sự hạn chế.

Đường thô kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE chốt phiên giảm 0,19 cent hay 1,4% xuống 13,45 cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9 tại 13,38 cent.

Sự suy yếu của đồng nội tệ Brazil cũng đè nặng lên giá đường và cà phê.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giảm 4,1 USD hay 1,1% xuống 369,6 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters