(VINANET) – Đường thô đóng cửa giảm nhẹ do chốt lời.

Các thương nhân lưu ý hoạt động chậm lại trên thị trường đường vật chất. Hoàn toàn có nhiều đường để sẵn sàng xuất khẩu.

Hợp đồng đường kỳ hạn tháng 10 được giao dịch nhiều nhất trên sàn ICE giảm 0,6 cent xuống 17,81 cent/lb.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8 tại London giảm trong đầu phiên giao dịch trước khi tăng do mua vào cuối phiên để đóng cửa tăng 2,6 USD lên 470,1 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters