(VINANET) – Đường thô giao sau ba tháng giảm 0,35 cent hay 2,5% đóng cửa tại 14,17 cent/lb, trước đó giá đã giảm xuống 14,15 cent/lb, mức thấp nhất kể từ 24/9. Đây là mức thấp nhất của hợp đồng đường thô giao tháng 3/2015.

Các thương nhân cho biết đồng đô la mạnh hơn, kết hợp với đồng nội tệ real của Brazil giảm mạnh gần đây sau khi ngân hàng trung ương của nước này thông báo họ sẽ giảm sự can thiệp vào thị trường, cũng góp phần vào sự giảm giá là do các quỹ chỉ số tiếp tục giảm bớt các hàng hóa.

Đường đã giảm 3,6% trong tuần nay, mức giảm một tuần mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào 12/9. Đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 12,1 USD hay 3,1% xuống 379,2 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters