(VINANET) – Đường thô quay đầu giảm cùng với giá dầu yếu.

Đường thô kỳ hạn đổi chiều giảm với hợp đồng tháng 3 chốt phiên giảm 0,02 cent hay 0,1% xuống 14,45 cent/lb sau khi lên mức cao nhất tại 14,69 cent. Thị trường đổi chiều giảm do giá dầu kỳ hạn giảm.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng của ổn định tại 377,70 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters