(VINANET) – Đường thô tăng từ những mức thấp trong gần 5 năm do mua để đóng giao dịch bán khống và các chỉ số nhu cầu ngày càng tăng.

Đường thô kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE tăng 0,1 cent hay 0,7% chốt phiên tại 13,44 cent/lb, phục hồi sau khi đạt mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010 vào hôm 4/3, do mua để đóng giao dịch bán khống và một số chỉ số khích lệ nhu cầu.

Các tàu thuyền đang chuẩn bị xuất đường từ đợt phân phối lớn của hợp đồng tháng 3, cho thấy đường có thể đã có nhiều người mua.

Những kỳ vọng nhu cầu gia tăng đã làm giảm mức trừ lùi của đường giao ngay và giúp tăng mức cộng của đường trắng so với đường thô lên gần mức cao 4 tháng tại 76,87 USD/tấn.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 tăng 3,5 USD hay 0,9% chốt phiên tại 372,20 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters