(VINANET) – Đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng vọt với khối lượng giao dịch lớn ngày 6/1, sau khi việc mua vào của quỹ chỉ số đã kích hoạt làn sóng các lệnh mua vào tự động, gây ra giá tăng vọt 4% chỉ trong 10 giây.

Giá đường thô kỳ hạn từ 14,46 cent/lb đến 15,06 cen/lb trong 10 giây. Hợp đồng đường thô giao tháng đầu chốt phiên tăng 0,61 cent hay 4,3% lên 14,87 cent/lb, tăng trên mức thấp 3 tháng 14,07 cent đạt được vào hôm 5/1, một ngày tăng mạnh nhất kể từ tháng 9.

Giá tăng vọt đã thu hút khối lượng giao dihcj lớn đối với hợp đồng giao ngay, 30% khối lượng giao dịch của hợp đồng giao ngay trong 30 phút biến động.

Các thương nhân cho biết giá tăng vọt phần lớn là do các lệnh đặt mua tại 14,5 cent/lb. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 12,4 USD hay 3,3% lên 392,9 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters