(VINANET) – Đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng vọt trong hôm 6/2, do mua để đóng giao dịch bán không và chênh lệch của hợp đồng tháng 3/ tháng 5, trong khi nhà sản xuất đang bán ra làm giá rời khỏi mức cao.

Đường thô kỳ hạn tăng vọt trong đầu phiên giao dịch sau khi hợp đồng tháng 3 chạm mức 14,59 cent, sau khi tăng vọt 3,4%. Kết thúc tuần vừa qua đường đã giảm 1,9%, giảm tuần thứ 3 liên tiếp.

Bruno Lima, nhà quản lý đường và ethanol tại INTL FCStone, Campinas, Brazil cho biết nhu cầu dường như trở lại một lần nữa, đặc biệt từ Trung Quốc, và trung nam Brazil đã không có nhiều đường sẵn có để giao ngay.

Điều này gây ra chênh lệc của hợp đồng tháng 3/ tháng 5 một thời gian ngắn tăng lên 0,02 cent lần đầu tiên trong 11 tháng.

Giá cả đường và cà phê arabica đều giảm từ mức cao do nhà sản xuất tận dụng đồng nội tệ của Brazil yếu hiện nay.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 3,3 USD hay 0,9% lên 381,8 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters