(VINANET) – Đường thô ổn định trong phiên 6/3, nhưng kết thúc tuần giảm 3,5% do áp lực từ đồng nội tệ của Brazil yếu và mưa đang cải thiện tại đó.

Giá đường kỳ hạn tháng 5 chốt phiên không đổi tại 13,44 cent/lb với phiên giao dịch biến động, nhưng kết thúc tuần giảm 3,5%, tuần thứ ba giảm giá liên tiếp.

Giá được củng cố bởi thị trường nói rằng việc chọn tàu trở hàng đã diễn ra sau khi khoảng 1 triệu tấn được giao của hợp đồng kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE hết hạn gần đây.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 1,5 USD hay 0,4% lên 374,20 USD/tấn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters