(VINANET) – Đường thô trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010 trong hôm 28/2, trong khi mức cộng của hợp đồng giao ngay tăng vào ngày cuối cùng giao dịch trước một lượng giao hàng lớn.

Đường thô tiếp tục di chuyển giảm và đóng cửa tháng 2 giảm 8,4% xuống 13,77 cent/lb, trong khi chênh lệch của hợp đồng tháng 3/ tháng 5 nới rộng thành 0,08 cent từ mức 0,05 cent hôm 26/2.

Sau khi đóng cửa thị trường này, các thương nhân cho biết ED&F Man và Sucden sẽ nhận khoảng 1 triệu tấn đường thô đối với hợp đồng tháng 3, mà hết hạn vào cuối phiên này. Đây sẽ là lượng giao hàng lớn nhất kể từ tháng 10/2013.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 4,4 USD hay 1,2% xuống 371,8 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters