(VINANET) – Hợp đồng đường thô quay lại tăng sau khi số liệu mới nhất về vụ thu hoạch của Brazil chỉ ra việc sản xuất đường chậm lại.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 trên sàn ICE đóng cửa tăng 0,47 cent hay 3,3% lên 14,62 cent/lb. Mức trừ lùi của hợp đồng tháng 10/tháng 3 thu hẹp xuống 1,28 cent, từ mức 1,54 cent trong hôm 23/9 trước khi hợp đồng kỳ hạn tháng 10 hết hạn vào 30/9.

Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 được giao dịch nhiều nhất quay lại tăng và đóng cửa tăng 0,17 cent hay 1,1% lên 15,9 cent/lb. Điều này xảy ra sau khi số liệu báo cáo hai tháng một lần của tổ chức Unica trong ngành mía đường Brazil chỉ ra lượng mía nghiền trong khu vực trồng chính đã giảm xuống 39,89 triệu tấn trong đầu tháng 9, giảm từ mức 42,1 triệu tấn cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự đoán.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Liffe đóng cửa tăng 3,4 USD hay 0,8% lên 415,5 USD/tấn.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters