VINANET - Giá ngô hồi phục từ mức thấp nhất 34 tháng, do một số nhà đầu tư ngừng đặt cược vào sự thua lỗ. Giá đậu tương giảm, lúa mì tăng.

Giá ngô giao kỳ hạn tháng 12 tăng 0,6%, lên 4,76 USD/bushel tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago và đạt 4,74 USD/bushel tại Singapore. Giá ngô giao kỳ hạn giảm xuống còn 4,7125 USD/bushel phiên hôm 29/7, mức thấp nhất đối với hầu hết các hợp đồng kỳ hạn kể từ tháng 10/2010.

Giá ngô giao kỳ hạn giảm 32% trong năm nay do chính phủ Mỹ dự kiến vụ thu hoạch tăng lên 13,95 tỉ bushel từ mức thấp 6 năm đạt được 10,78 tỉ bushel năm 2012 do hạn hán ở khu vực trồng ngô.

Có khoảng 63% cây trồng ngô thuộc 18 bang sản xuất hàng đầu trong điều kiện tốt và rất tốt đến 28/7, không thay đổi so với tuần trước đó, Bộ nông nghiệp Mỹ cho biết. Có khoảng 63% cây trồng đậu tương có tỉ lệ tốt, giảm so với 64% tuần trước đó.

Giá đậu tương giao kỳ hạn tháng 11 giảm 0,5%, xuống còn 12,14 USD/bushel. Giá đậu tương giao kỳ hạn đạt 12,0725 USD/bushel hôm 26/7, mức giá thấp nhất kể từ ngày 2/2/2012. Giá lúa mì giao kỳ hạn tháng 9 tang 0,2%, lên 6,53 USD/bushel.

Bloomberg