(VINANET) –  Kết thúc năm 2014, thị trường sữa trên thế giới và trong nước với xu hướng giảm giá.

Thế giới: Giá nguyên liệu sữa giảm mạnh trong năm 2014, so với năm 2013, giá sữa bột gầy và sữa bột nguyên kem giảm tại thị trường châu Úc và thị trường Tây Âu.

Sau khi tăng giá trong 02 tháng đầu năm, giá sữa nguyên liệu trên thị trường thế giới liên tục giảm từ tháng 3 cho đến hết năm (trong khi năm 2013, giá sữa nguyên liệu tăng liên tục). So với năm 2013, giá sữa bột gầy và sữa bột nguyên kem năm 2014 đều giảm tại thị trường Châu Úc và thị trường Tây Âu.

Tại thị trường Châu Úc: giá sữa bột gầy giảm khoảng 1.025-1.050 USD/tấn, giá sữa bột nguyên kem giảm khoảng 900-1.050 USD/tấn;

Tại thị trường Tây Âu: giá sữa bột gầy giảm bình quân khoảng 550-1.275 USD/tấn, giá sữa bột nguyên kem giảm khoảng 1.225 USD/tấn.

Giá nguyên liệu sữa trên thị trường thế giới năm 2014 -  ĐVT: USD/tấn

Tháng
Châu Úc
Tây Âu
Sữa bột gầy
Sữa nguyên kem
Sữa bột gầy
Sữa nguyên kem
Tháng 1
4.350-5.100
4.850-5.400
4.050-4.700
4.800-5.400
Tháng 2
4.700-5.300
4.900-5.400
4.400-4.825
4.950-5.300
Tháng 3
4.700-5.250
4.900-5.300
4.450 -4.725
4.950 -5.300
Tháng 4
4.125-5.000
3.925-5.100
4.000-4.550
4.675-5.200
Tháng 5
3.825-4.500
3.775-4.800
3.875-4.375
4.650-5.100
Tháng 6
3.575-4.100
3.450-4.550
3.675-4.100
4.300-4.800
Tháng 7
3.425-4.100
3.000-4.200
3.650-4.075
4.050-4.700
Tháng 8
3.175-4.000
2.625-3.800
3.000-3.975
3.725-4.375
Tháng 9
2.425-3.350
2.600-3.300
2.300-3.250
2.875-3.625
Tháng 10
2.375-3.200
2.400-3.100
2.300-.3.000
2.875-3.300
Tháng 11
2.200-2.800
2.300-2.850
2.225-2.600
2.575-3.075
Tháng 12
2.200-2.600
2.100-2.700
2.100-2.550
2.575-3.000
Năm 2014
2.200-5.300
2.100-5.400
2.100-4.825
2.575-5.400
Năm 2013
3.250-6.325
3.150-6.300
3.375-5.375
3.800-5.250

2014 so với 2013

Giảm 1025-1.050
Giảm 900-1.050
Giảm 550-1.275
Giảm 1.225

Thị trường nội địa

Trong những tháng đầu năm 2014, giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi biến động tăng khoảng 5-10%. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ áp dụng biện pháp bình ổn giá (xác định giá tối đa trong thời hạn 12 tháng và đăng ký giá trong thời hạn 06 tháng), từ tháng 6 giá sữa đã giảm và từ tháng 7 đến nay, giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi ổn định.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, năm 2014 cả nước đã nhập khẩu trên 1 tỷ USD mặt hàng sữa và sản phẩm, tăng 0,01% so với năm 2013.

Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm từ 13 thị trường trên thế giới, là nguồn cung chính mặt hàng này cho Việt Nam, nhưng năm 2014, Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm từ thị trường Newzealand lại giảm nhẹ, giảm 0,39% so với năm trước, tương đương với 270,5 triệu USD. Đứng thứ hai là thị trường Hoa Kỳ, đạt 232,3 triệu USD, tăng 10,58%; Thái Lan tăng 11,14%, đạt kim ngạch 72,6 triệu USD…

Nhìn chung, năm 2014, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ các thị trường đều giảm về kim ngạch, số thị trường giảm kim ngạch chiếm tới 62%, trong đó nhập khẩu từ thị trường Đan Mạch lại giảm mạnh nhất, giảm 80,33%, với 8,9 triệu USD.

Những thị trường có kim ngạch nhập khẩu tăng so với năm 2013 gồm: Hoa Kỳ,Thái Lan, Đức, Oxtraylia, Ba Lan và nhập khẩu từ thị trường Oxtraylia tăng trưởng vượt trội, tăng 112,93%.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm năm 2014 – ĐVT:%

(Nguồn số liệu: TCHQ Việt Nam)

Tiếp tục triển khai các biện pháp bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trong năm 2015,  dự báo giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi ổn định trong Quý 01/2015.

NG.Hương

Nguồn: Vinanet/Thời báo tài chính Việt Nam