(VINANET) – Tháng 1/2015, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuối tiếp tục ổn định so với tháng 12/2014.

Ngày 26/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 61/TB-BTC công bố giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 08 sản phẩm mới của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam).

Đồng thời, Cục Quản lý giá cũng ban hành Công văn số 30/QLG-NLTS ngày 26/1/2015 cung cấp giá bán buôn tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị đối với 08 sản phẩm mới của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) và Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến cho Sở Tài chính các tỉnh, thành phố. Như vậy, tính đến hết tháng 1/2015, cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 635 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (173 sản phẩm do Bộ Tài chính công bố, 462 sản phẩm do Sở Tài chính các tỉnh, thành phố công bố).

Nhập khẩu:

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 86,4 triệu USD sữa và sản phẩm, tăng 6,07% so với cùng kỳ năm 2014.

Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm từ 13 nước trên thế giới, trong đó Niuzilân tiếp tục là nguồn cung chính mặt hàng này, chiếm 24,5% tổng kim ngạch, với 21,2 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, thì tốc độ nhập khẩu sữa và sản phẩm từ thị trường Niuzilân lại giảm, giảm 15,21%.

Nguồn cung lớn thứ hai là thị trường Hoa Kỳ, với 11,7 triệu USD, nhưng so với tháng 1/2014, tốc độ nhập khẩu sữa và sản phẩm từ thị trường Hoa Kỳ lại giảm 8,69%.

Ngoài hai thị trường chính kể trên, Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm từ các thị trường khác nữa như Thái Lan, Đức, Australia, Hà Lan…

Nhìn chung, tháng đầu năm 2015, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng, số thị trường này chiếm trên 53%, trong đó nhập khẩu từ thị trường Ba Lan có tốc độ tăng vượt trội, tăng 338,96%, đạt 1,1 triệu USD.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm tháng 1/2015 – ĐVT: %

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ từ TCHQ)

NG.Hương
Nguồn: Vinanet