Nhu cầu vàng năm 2013 trên toàn cầu đạt 3.756 tấn, trị giá khoảng 170 tỷ USD.
Dưới đây là những số liệu thống kê về cung-cầu vàng của WGC cho năm 2013.

Giá vàng trung bình đứng ở mức 1.411 USD/oz, giảm 15% so với năm 2012.

Nhu cầu toàn cầu về vàng trang sức đứng ở mức 2.209 tấn, tăng 17% so với năm 2012.

Nhu cầu vàng miếng và đồng xu vàng toàn cầu là 1.654 tấn, tăng 28% so với năm 2012.

Nhu cầu về vàng của ngành công nghệ đứng ở mức 405 tấn, giảm nhẹ so với mức 407 tấn của năm 2012.

Lượng nắm giữ vàng của các quỹ ETF giảm 881 tấn khi nhà đầu tư tiếp tục điều chỉnh danh mục đầu tư của mình.

Các ngân hàng trung ương mua ròng 369 tấn vàng, giảm 32% so với năm 2012.

Tổng lượng cung vàng cả năm đạt 4.340 tấn, giảm 2% so với năm 2012.

WGC cho biết người tiêu dùng toàn cầu đã tiêu thụ vàng với khối lượng kỷ lục trong năm 2013, dẫn đầu là Trung Quốc với khối lượng tiêu thụ tăng 32% lên mức kỷ lục 1.066 tấn, tiếp đến là Ấn Độ với khối lượng tăng 13% lên 975 tấn.

Dưới đây là 10 quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất năm 2013 theo báo cáo này:
1. Trung Quốc đại lục
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 1.065,8 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 806,8 tấn
Tăng/giảm: +32%

2. Ấn Độ
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 974,8 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 864,2 tấn
Tăng/giảm: +13%

3. Mỹ
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 190,3 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 161,8 tấn
Tăng/giảm: +18%

4. Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 175,2 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 109,5 tấn
Tăng/giảm: +60%

5. Thái Lan
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 140,1 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 81,1 tấn
Tăng/giảm: +73%

6. Đức
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 121 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 109,7 tấn
Tăng/giảm: +10%

7. Việt Nam
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 92,2 tấn (trị giá 4,16 tỷ USD)
- Nữ trang: 11,9 tấn
- Vàng miếng: 80,3 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 76,8 tấn
Tăng/giảm: +20%

8. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 77,1 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 62,1 tấn
Tăng/giảm: +24%

9. Nga
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 73,3 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 69,6 tấn

Tăng/giảm: +5%

10. Saudi Arabia
Tổng nhu cầu vàng năm 2013: 72,2 tấn
Tổng nhu cầu vàng năm 2012: 63,4 tấn
Tăng/giảm: +14%

Nguồn: Vinanet/Vneconomy