(VINANET) – Kết thúc năm 2014, thị trường sắt thép giảm nhiều hơn tăng. Biên độ điều chỉnh tăng giá bình quân giữa các tháng dao động phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn; biên độ điều chỉnh giảm giá bình quân giữa các tháng dao động rộng hơn từ 100.000 - 900.000 đồng/tấn.

Theo Tổng Công ty Thép Việt Nam, mức giá tại các nhà máy tháng 12/2014 nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ so với tháng 11/2014 (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên điều chỉnh giảm giá thép xây dựng 200 đồng/kg tùy từng loại, thời gian thực hiện từ 01/12/2014).

Giá bán lẻ trên thị trường: Giá bán lẻ thép xây dựng tháng 12/2014 nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ so với tháng 11/2014. Tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung dao động từ 15.200 - 15.900 đồng/kg; tại các tỉnh Miền Nam từ 15.100 -15.800 đồng/kg.

Theo báo cáo của Tổng công ty Thép Việt Nam, thị trường thép xây dựng trong nước năm 2014 diễn biến cùng chiều với giá nguyên liệu thế giới; trong đó, số lần giảm giá nhiều hơn so với số lần điều chỉnh tăng giá.

Biên độ điều chỉnh tăng giá bình quân giữa các tháng dao động phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn; biên độ điều chỉnh giảm giá bình quân giữa các tháng dao động rộng hơn từ 100.000 - 900.000 đồng/tấn.

Trên thị trường, giá bán lẻ thép xây dựng ổn định trong quý I/2014. Tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung phổ biến trong khoảng 15.300 - 15.900 đồng/kg; tại các tỉnh Miền Nam phổ biến trong khoảng 15.400 -15.900 đồng/kg. Quý II/2014 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, giá thép xây dựng tăng nhẹ khoảng 100 - 150 đồng/kg do các doanh nghiệp vận tải tăng giá cước, phổ biến khoảng từ 15.400 - 16.200 đồng/kg.

Tại các tỉnh Miền Nam, giá thép phổ biến khoảng từ 15.300 -15.900 đồng/kg và ổn định trong Quý III/2014. Từ đầu tháng 10/2014 đến nay, giá thép xây dựng biến động giảm giá khoảng 200 - 500 đồng/kg tùy từng loại; Hiện tại giá thép xây dựng bán lẻ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung phổ biến khoảng từ 15.200 - 15.900 đồng/kg; tại các tỉnh Miền Nam phổ biến khoảng từ 15.100 -15.800 đồng/kg.

Dự báo, giá bán lẻ thép xây dựng tại thị trường trong nước tháng 01/2015 dự kiến ổn định.

Tháng 12/2014, sản lượng thép xây dựng sản xuất, tiêu thụ tăng so với tháng 11/2014. Trong đó, sản lượng thép sản xuất ước đạt khoảng 465 ngàn tấn, tăng khoảng 5 ngàn tấn; sản lượng thép tiêu thụ ước đạt khoảng 460 ngàn tấn, tăng khoảng 10 ngàn tấn so với tháng 11/2014.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Thép Việt Nam, thị trường thép nội địa tiêu thụ tốt trong các tháng 3, 4, 5, 7; những tháng còn lại nhu cầu thị trường giảm chủ yếu do yếu tố mùa vụ và tiêu thụ tăng trở lại từ cuối tháng 9 cho đến nay. Sản lượng thép xây dựng sản xuất năm 2014 ước đạt 5,23 triệu tấn, tăng khoảng 0,6 triệu tấn (tăng 11%); lượng thép tiêu thụ ước đạt 4,85 triệu tấn, tăng khoảng 0,52 triệu tấn (tăng 12%) so với cùng kỳ năm 2014.

Về xuất khẩu, kết thúc năm 2014, cả nước đã xuất khẩu 2,6 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá 1,9 triệu USD, tăng 17,2% về lượng và tăng 10,99% về trị giá so với năm 2013. Tính riêng tháng 12/2014, cả nước đã xuất khẩu 247,6 nghìn tấn, trị giá 179,7 triệu USD, tăng 16,2% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với tháng trước đó.

Mặt hàng sắt thép của Việt Nam có mặt trên 27 nước trên thế giới, trong đó Cămpuchia là thị trường chiếm thị phần lớn, 27,6%, đạt 725,7 nghìn tấn, trị giá 474,3 triệu USD, tăng 14,33% về lượng và tăng 9,99% về trị giá; thị trường chiếm thị phần lớn thứ hai là Indonesia, đạt 433,4 nghìn tấn, trị giá 351,4 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và tăng 7,87% về trị giá….

Nhìn chung, năm 2014, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam đều có tốc độ tăng trưởng dương ở khắp các thị trường, số thị trường có tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 33,3%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Braxin có tốc độ tăng trưởng vượt trội, tuy lượng sắt thép xuất sang thị trường này chỉ đạt 13,7 nghìn tấn, trị giá 8,3 triệu USD nhưng tăng 10346,97% về lượng và tăng 7214,75% về trị giá so với năm 2013.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sắt thép năm 2014 – ĐVT: %

NG.Hương

Nguồn: Vinanet tổng hợp từ các nguồn: Số liệu thống kê TCHQ, Thời báo tài chính Việt Nam