Kim ngạch xuất khẩu da của Pakistan trong 3 tháng đầu năm tài chính

Kim ngạch xuất khẩu da của Pakistan trong 3 tháng năm đầu năm tài chính hiện tại (từ tháng 7 đến tháng 9/2014) giảm so với cùng kỳ năm ngoái, Leatherbiz cho biết.

Trong 3 tháng đầu năm tài chính, xuất khẩu da thành phẩm và giày da, may mặc và phụ kiện đạt hơn 317 triệu USD, thấp hơn so với gần 325 triệu USD cùng kỳ năm 2013.

Nhập khẩu giày của Mexico năm 2014 tăng mạnh

Trong 8 tháng đầu năm 2014, Mexico đã nhập khẩu gần 72 triệu đôi giày, chủ yếu từ Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia. Tăng 15 triệu đôi giày so với cùng kỳ năm 2013. Trung Quốc chiếm 60% trong tổng nhập khẩu giày của Mexico.

Năm ngoái, chính phủ Mexico, các đơn hàng nhập khẩu được áp dụng 25-30% thuế nhập khẩu giày từ các nước chưa ký Hiệp định thương mại tự do với Mexico. Tuy nhiên, điều này không áp dụng với Trung Quốc.

Hermès bù đắp sự suy giảm trong doanh số túi da Trung Quốc

Nhu cầu túi da đắt tiền bù đắp sự suy giảm tại Trung Quốc đối với thương hiệu cao cấp Hermès Pháp.

Nhà sản xuất chiếc khăn lụa và túi Birkin cho biết, doanh số bán hàng tăng 11,1%, lên 990,6 triệu euro, do nhu cầu đối với phụ kiện da đẩy mạnh thương hiệu có trụ sở tại Pari.

Doanh số bán tại Nhật Bản cao hơn so với dự kiến, trong khi doanh số bán tại Mỹ tăng 14% -vẫn mạnh. Tuy nhiên, lo ngại các thương hiệu hàng cao cấp chịu sự suy giảm trong chi tiêu của Trung Quốc sẽ được nâng lên sau khi báo cáo doanh số kinh doanh đồng hồ giảm 10%.

Nguồn: Tổng hợp Lefaso