Ngành thuộc da Pakistan khó khăn do thiếu nước

Báo cáo nhà sản xuất da thuộc quốc tế, một số đơn vị công nghiệp trong khu vực công nghiệp Korang lo sợ phải đóng cửa kể từ khi khu thuộc da đã không có nước trong một thời gian dài, Hiệp hội thuộc da Pakistan (PTA) cho biết.

PTA đã lên án thái độ của các nhà quản lý cao cấp tại Ủy ban nước và thoát nước Karachi (KWSB) không hành động, sau khi lắp đặt một hệ thống ống dẫn nước trong khu vực đối với nguồn cung cấp nước cho cụm da thuộc. Nước đã không được cung cấp trong đường ống ngay cả khi lắp đặt hơn một năm trước, Hiệp hội cho biết.

Các đường ống dẫn có khả năng cung cấp 5 triệu gallon mỗi ngày dài 2 km đường ống từ khu vực thuộc da đến đường vòng Chamra.

Tuy nhiên, Phó tổng giám đốc KWSB, Najam Alam Siddiqui cho biết, thỏa thuận giữa các thợ thuộc da và ủy ban nước, mà nguồn cung nước vào đường ống dẫn không thể đạt được. Ông cho biết, quyết định xây dựng nhà máy thẩm thấu ngược để đáp ứng nhu cầu nước của khu vực thuộc da. Nhưng, do các hạn chế tài chính không thành công. Siddiqui cho biết, dự án thuộc chính phủ Sindh.

Chủ tịch PTA Fawad Jawed cho biết, khu vực thuộc da tại khu công nghiệp Korangi đã không tiếp nhận được nước từ KWSB hơn một thập kỷ. Nguồn nước duy nhất là giếng ngầm đang bị khô hạn nhanh.

“Korangi là cụm da lớn nhất của quốc gia và đóng góp hơn 35% trong tổng xuất khẩu của ngành công nghiệp da quốc gia”.

Jawed kêu gọi Thống đốc Sindh Tiến sĩ Eshratul Ebad can thiệp vào vấn đề này và lấy nước thải vào đường ống.

“Các quỹ lớn đưa ra cho KWSB doThống đốc Sindh từ những quỹ đặc biệt của ông cho dự án này dường như đã bị lãng phí”, ông cho biết.

Xuất khẩu da của Nhật Bản trong tháng 11 tăng

Leatherbiz báo cáo cho biết, Hiệp hội ngành công nghiệp da và đồ da Nhật Bản cho biết rằng, trong tháng 11/2013, Nhật Bản đã sản xuất 1,24 triệu đôi giày da, giảm hơn 5,2% so với tháng 11/2012.

Tuy nhiên, sản xuất tấm da thuộc trong tháng 11/2013 đạt 147.000. Nhập khẩu da sống và da thuộc trong tháng 11/2013 tăng 8,5%, lên 26 triệu USD, trong khi đó Nhật Bản đã xuất khẩu 23 triệu USD, tăng 19% so với tháng 11/2012.

Nước này đã nhập khẩu 23 triệu USD đồ da (tăng 18,8%) và xuất khẩu đạt 450.000 USD (tăng 43,5%).

Trị giá tiêu thụ đối với da giày mỗi hộ gia đình trong tháng 11/2013 tăng 2,6%, lên 16 USD, trong khi tiêu thụ đồ da tăng 3,5%, lên 9 USD.

Xuất khẩu da của Brazil trong tháng 1/2014 tăng

Thống kê chính thức từ Brazil cho thấy, xuất khẩu da sống và da của nước này trong tháng 1/2014 đạt 201,9 triệu USD, tăng 22,5% so với tháng 1/2013.

Trong tháng 1/2014, các thợ thuộc da và các thương gia Brazil đã xuất khẩu hơn 2,7 triệu da, tăng 2,4% về khối lượng so với cùng tháng năm ngoái.

Tuy nhiên, 54,9% da sống được xuất khẩu là da xanh ướt và chỉ 37,8% là da thành phẩm, tiếp tục xu hướng tăng mới bắt đầu vào năm 2013. Cho đến năm ngoái, da thành phẩm đã chiếm một thị phần lớn trong khối lượng xuất khẩu so với da xanh ướt.

Da thành phẩm vẫn chiếm một thị phần lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Trong tháng 1/2014, da thành phẩm chiếm 49,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu da sống, so với 38,4% da xanh ướt.

Nguồn: Tổng hợp từ Lefaso